Prof.Dr. Yalçın Karakoca


1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl ihtisasa başladı.. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını tamamladı. İhtisası döneminde akciğer kanseri ile ilgili olarak Almanya’ da Dortmund Hemer Lungen Klinik  ve Fransa da Marsilya Cancer Laser Center’ da Terapötik Bronkoskopi eğitimi aldı. 1997-1998 yıllarında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalının kurucusu ve bölüm başkanı olarak görev yaptı. 1998 yılında Göğüs Hastalıkları Doçenti oldu.  2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Terapötik Bronkoskopi Merkezini kurdu ve iki sene boyunca endobronşiyal tedavilerini Cerrahpaşa  Tıp Fakültesi Hastanesinde uyguladı.Daha sonra 2002 yılında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Hastalıkları Bölümünü kurdu ve 2006 yılına kadar Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

2003 yılında Türkiye’de yine ilk olarak Uygulamalı Terapötik Bronkoskopi Sempozyumu ve Kursunu düzenledi ve ülke genelinden katılan Göğüs Hastalıkları uzmanlarına endobronşiyal tedavi uygulamalarını tanıtarak, bu tedavi yönteminin yaygınlaşması için bir süreç başlattı. Prof. Dr. Karakoca, Göğüs Hastalıkları branşında ayrı bir yeri olan terapötik bronkoskopi ve akciğer kanserinde lazer uygulamalarını standart tedavi yöntemi olarak uygulamaktadır. Başta solunum fizyolojisi, uyku bozuklukları, mekanik ventilasyon, girişimsel bronkoskopi, torakoskopi ve lazer ile akciğer kanseri tedavisi olmak üzere branşıyla ilgili pek çok alanda yurtdışından alınmış sertifikalara sahiptir. Yurtdışında yayınlanmış 20 kadar ve yayın aşamasında olan 10 kadar makalesi, 3 kitapta bölüm yazarlığı ve diğer çalışmalarıyla birlikte 90’In üzerinde bilimsel yayını ile 6 adet patenti bulunmaktadır.

Yaptığı arge çalışmalarının sonucunda 6 adet yeni patentli tıbbi malzeme ve yeni tedavi yöntemleri geliştirerek dünya tıbbının hizmetine sunmuştur. Geliştirdiği rezektör balon tekniği ile 2007 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Dünya Bronkoloji Kongresinde  ödül almıştır. Merkezi Almanya da bulunan Fransız Novatech firması tarafından geliştirmiş olduğu  rezektör balonu tüm dünyada akciğer kanseri hastalarının tedavisinde kullanılması için doktorların hizmetine sunulmuştur. Karakoca rezektör balondan sonra karakoca forsepsi, karakoca kaçak önleme tüpü, karakoca rezektör balon pompası ve karakoca stenti ile akciğer kanseri tedadavilerinin olmazsa olmazı terapötik bronkoskopide Karakoca ismiyle bir yöntem ve tıbbi teknik bütününü tamamlayıp dünya tıbbının hizmetine sunarak tıp tarihine adını yazdırmış, terapötik bronkoskopi için yaptığı bilimsel ve arge çalışmaları sonucunda ortaya koymuş olduğu yeni tedavi yöntemleri, sadece akciğerde değil diğer lümensel organlardada kullanılır hale gelmiştir. Bununla ilgili bilmsel çalışmalarını büyük bir suratle sürdürmektedir. 2006 yılında kendi adını taşıyan teknik ve tıbbi malzemeleri geliştirip patent başvurularını yaptıktan sonra Amerika da 12 ayrı üniversiteden davet almış 2008 yılında 3 ay süre  içerisinde Stanford, John Hopkins, MD Anderson, Duke , FOX  gibi kanser merkezlerininde olduğu bu üniversitelerde düzenlenen eğitim toplantılarında  Amerikalı meslektaşlarına kendi tekniklerini anlatan konferanslar vermiştir. Balkanlarda Bulgaristan  ve Arnavutluk’da da rezektör balon ile ilgili eğitimler vermiştir.